PROGRAM

Najbližšie hráme:

 

 

21. MÁJ (utorok) 19:00 – 20:05

bazén (bez vody) derniéra

V-klub, Bratislava
VSTUPENKY v predaji online cez Ticketportal a GoOut, a na mieste 30 minút pred predstavením.

 

28. MÁJ (utorok) 19:00 – 20:20

Slúžky

V-klub, Bratislava
VSTUPENKY v predaji online cez Ticketportal a GoOut, a na mieste 30 minút pred začiatkom predstavenia.

 

1. JÚN (sobota) 10:30

Takmer pyšná princezná

DK Ružinov, Bratislava
Organizované predstavenie pre obyvateľov MČ Ružinov.

 

1. JÚN (sobota) 14:00

Takmer pyšná princezná

DK Ružinov, Bratislava
VSTUPENKY v predaji cez Ticketportal a GoOut.

 

1. JÚN (sobota) 16:00

Takmer pyšná princezná

DK Ružinov, Bratislava
VSTUPENKY v predaji cez Ticketportal a GoOut.

 

1. JÚN (sobota) 18:00

Takmer pyšná princezná

DK Ružinov, Bratislava
VSTUPENKY v predaji cez Ticketportal a GoOut.

 

2. JÚN (nedeľa) 10:00

Takmer pyšná princezná

DK Ružinov, Bratislava
VSTUPENKY  v predaji cez Ticketportal a GoOut.

 

2. JÚN (nedeľa) 14:00

Takmer pyšná princezná 

DK Ružinov, Bratislava
VSTUPENKY v predaji cez Ticketportal a GoOut.

 

2. JÚN (nedeľa) 16:00

Takmer pyšná princezná

DK Ružinov, Bratislava
VSTUPENKY v predaji cez Ticketportal a GoOut.

 

2. JÚN (nedeľa) 18:00

Takmer pyšná princezná

DK Ružinov, Bratislava
VSTUPENKY  v predaji cez Ticketportala GoOut.

 

8. JÚN (sobota) 10:00

Takmer pyšná princezná

DK Ružinov, Bratislava
VSTUPENKY v predaji cez Ticketportal a GoOut.

 

8. JÚN (sobota) 18:00

Takmer pyšná princezná

DK Ružinov, Bratislava
VSTUPENKY zatiaľ v predaji cez Ticketportal a GoOut.

 

8. JÚN (sobota) 19:00 – 20:45

Vyučovanie dony Margarity

Festival komorných a pouličných divadiel ZÁLA, Banská Bystrica
VSTUPENKY zatiaľ nie sú v predaji.

 

9. JÚN (nedeľa) 15:00

Takmer pyšná princezná

DK Ružinov, Bratislava
VSTUPENKY v predaji cez Ticketportal a GoOut.

 

9. JÚN (nedeľa) 17:00

Takmer pyšná princezná

DK Ružinov, Bratislava
VSTUPENKY v predaji cez Ticketportal a GoOut.

 

21. JÚN (piatok) 19:00 – 20:20

Slúžky

V-klub, Bratislava
VSTUPENKY v predaji online cez Ticketportal a GoOut, a na mieste 30 minút pred začiatkom predstavenia.

 

13. JÚL (štvrtok)

Vyučovanie dony Margarity

Na 57. ročníku multižánrového festivalu Gavlovičovo Pruské.
VSTUPENKY zatiaľ nie sú v predaji.

 

10. AUGUST (sobota)

Vyučovanie dony Margarity

Festival divadelného umenia,  Špania Dolina
VSTUPENKY zatiaľ nie sú v predaji.

 

14. SEPTEMBER (sobota) 14:00

Takmer pyšná princezná

DK Ružinov, Bratislava
VSTUPENKY zatiaľ nie sú v predaji.

 

14. SEPTEMBER (sobota) 16:00

Takmer pyšná princezná

DK Ružinov, Bratislava
VSTUPENKY zatiaľ nie sú v predaji.

 

15. SEPTEMBER (nedeľa) 15:00

Takmer pyšná princezná

DK Ružinov, Bratislava
VSTUPENKY zatiaľ nie sú v predaji.

 

15. SEPTEMBER (nedeľa) 17:00

Takmer pyšná princezná

DK Ružinov, Bratislava
VSTUPENKY zatiaľ nie sú v predaji.

 

25. SEPTEMBER (streda) 19:00

Falošná nota premiéra

V-klub, Bratislava
VSTUPENKY zatiaľ nie sú v predaji.

 

26. SEPTEMBER (štvrtok) 19:00 – 20:45

Vyučovanie dony Margarity

Mestské divadlo,  Žilina
VSTUPENKY zatiaľ nie sú v predaji.

 

27. SEPTEMBER (piatok) 18:30 – 20:15

Vyučovanie dony Margarity

Slovenské komorné divadlo, Martin
VSTUPENKY zatiaľ nie sú v predaji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERI

V Klub
Cultus Ruzinov
Nadacia Tatrabanky
Nadácia SPP
Bratislavský kraj
BKIS
Divadelná faktulta VŠMU
Citilife
Europa2