O DIVADLE

Divadlo bez masky je jedným z najmladších nezávislých profesionálnych divadiel v Bratislave bez stáleho hereckého súboru. Založené bolo v auguste 2022 ako nezisková organizácia – občianske združenie s cieľom uvádzania súčasných divadelných hier svetových autorov v slovenskej premiére. Príležitosti chceme dávať  mladým tvorcom a hercom, ale aj umelcom strednej generácie na voľnej nohe.

 

Medzi naše zámery patrí:
a) rozvoj dramatického umenia a kultúry na Slovensku
b) vyhľadávanie, podpora a pracovné príležitosti pre mladých talentovaných umelcov
c) umelecký rast profesionálnych divadelníkov
d) prezentácia dramatického umenia, predovšetkým súčasnej dramatickej tvorby formou divadelných predstavení, ale i prostredníctvom iných umelecko-spoločenských aktivít ako sú hudobné a literárne večery, prednášky, workshopy a diskusie.

PARTNERI

V Klub
BKIS
Europa2
Atelier Hair and Beauty
Go Out
Sita Webnoviny
Bratislava den
Mille Baci