O DIVADLE

Divadlo bez masky je jedným z najmladších nezriaďovaných profesionálnych divadiel v Bratislave bez stáleho hereckého súboru. Založené bolo v auguste 2022 ako nezisková organizácia – občianske združenie s cieľom uvádzania súčasných divadelných hier svetových autorov v slovenskej premiére. Príležitosti chceme dávať  mladým tvorcom a hercom, ale aj umelcom strednej generácie na voľnej nohe.

 

Medzi naše zámery patrí:
a) rozvoj dramatického umenia a kultúry na Slovensku
b) vyhľadávanie, podpora a pracovné príležitosti pre mladých talentovaných umelcov
c) umelecký rast profesionálnych divadelníkov
d) prezentácia dramatického umenia, predovšetkým súčasnej dramatickej tvorby formou divadelných predstavení

 

 

premiéry:

 

sezóna 2022/23

17. 3. 2023 M. Ravenhill: bazén (bez vody), réžia: Kateřina Quisová
28. 4. 2023 R. Athayde: Vyučovanie dony Margarity, réžia: Mária Záchenská

 

sezóna 2023/24

13. 10. 2023 J. Genet: Slúžky, réžia: Soňa Ferancová
1. 6. 2024 M. Babiak – M. Malinovský: Takmer pyšná princezná, réžia: Ivan Blahút

 

sezóna 2024/25

september 2024 C. Didier: Falošná Nota, réžia: Mária Záchenská
február 2025 D. Finnigan: Zabíjajte popieračov klimatických zmien, réžia: Jakub Matejčík
apríl 2025 V. Sigarev: Detektor lži, réžia: Soňa Ferancová

 

ocenenia:

2023 – Zlatý Gunár, Medzinárodný festival Kremnické gagy
2023 – Cena Literárneho fondu pre Oľgu Belešovú za stvárnenie postavy dony Margarity v inscenácii Vyučovanie dony Margarity

 

 

PARTNERI

V Klub
Cultus Ruzinov
Nadacia Tatrabanky
Nadácia SPP
Bratislavský kraj
BKIS
Divadelná faktulta VŠMU
Citilife
Europa2