DVE % Z DANE

Aby sme mohli ďalej rásť a rozvíjať svoju činnosť, potrebujeme vašu pomoc. Pomôžte nám tým, že nám poukážete 2% z dane z príjmu. Získané finančné prostriedky použijeme na prípravu dvoch nových inscenácií, ktoré odpremiérujeme v priebehu roka 2024 – rodinného muzikálu Pyšná princezná  a strhujúcej drámy Falošná nota.

Stačí, ak pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 vyplníte VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, kde uvediete naše IČO 54779821 a ako príjemcu DIVADLO BEZ MASKY.

Ďakujeme za vašu podporu!

PARTNERI

V Klub
Cultus Ruzinov
Nadacia Tatrabanky
Nadácia SPP
Bratislavský kraj
BKIS
Divadelná faktulta VŠMU
Citilife
Europa2