AMBASÁDORI

Chcete sa aj vy stať naším ambasádorom? Kontaktujte nás na: info@divadlobezmasky.sk

PARTNERI

V Klub
Cultus Ruzinov
Nadacia Tatrabanky
Nadácia SPP
Bratislavský kraj
BKIS
Divadelná faktulta VŠMU
Citilife
Europa2