Kateřina Quisová

hosťujúca režisérka

Je rodáčkou z Ostravy v Českej republike. Na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave ukončila magisterské štúdium v odbore divadelná réžia v ročníku Mariána Amslera, Martina Ondrisku, Ingrid Timkovej a Mareka Majeského (2021/22) a a získala Cenu dekana DF za úspešnú reprezentáciu divadelnej fakulty v oblasti umenia, vedy a výskumu.

Ako asistentka réžie spolupracovala v roku 2018 s M. Amslerom na inscenácii Slovenského národného divadla Vojna a mier. Od roku 2018 spolupracuje ako autorka, dramaturgička alebo režisérka nielen s divadelným priestorom VŠMU Divadlo LAB (Israel Horovitz: Lebensraum, Peter Shaffer: Equus, Maria Wojtyszko: Maternica), ale aj s inými divadlami a kultúrnymi centrami (napr. Uršula Kovalyk: Opatruj sa, Júlia!,Divadlo P. O. Hviezdoslava, 2020). Venuje sa aj rozhlasovej tvorbe (Mŕtvy uhol, RTVS – Rádio Devín, 2019).

V Divadle bez masky je režisérkou inscenácie bazén (bez vody).