Michal Lalinský

scénický výtvarník

Michal pôsobí ako interiérový dizajnér, architekt a publicista. Takmer dvadsať rokov aktívne tvorí bytový interiér i dizajn nábytku, pričom vo svojich návrhoch dodržiava predovšetkým zásady esencializmu; analyzuje skutočné potreby používateľov a pretavuje ich do funkčého nadčasového interiéru. Ako nezávislý publicista spolupracuje s viacerými slovenskými a českými médiami. Prostredníctvom nich sa venuje popularizačnej reflexii súčasných interiérových, dizajnérskych a architektonických tém s presahom do kultúrnej sféry. Pôsobil ako pedagóg (Fakulta architektúry STU, Bratislava), kurátor výstav a scénograf. Patrí k stálym členom Akademie Czech Grand Design.

Návrh, supervízia a realizácia scény do inscenácie Vyučovanie dony Margarity je jeho divadelným debutom.